Строителство >> Строителен контрол и проектантска дейност

Фирми в отрасъл Строителен контрол и проектантска дейност

 • КРАМП ИНЖЕНЕРИНГ ООД

  София

  Проектиране, консултации, контрол

  КРАМП ИНЖЕНЕРИНГ ООД е частно дружество, основано през 1993 година. Основната дейност на дружеството е проектиране и контрол на строителството на транспортни съоръжения и преди всичко - на тунели. Освен за нови тунели, дружеството разработва проекти за ремонт, проширяване, реконструкция и саниране...
 • АЛДИ - МТ

  София

  Строителен надзор и оценка съответствието на инвестиционни проекти.

  Строителен надзор: Упражняване контрол по качественото извършване на всички видове строително-монтажни дейности – високо строителство – всякакъв вид сгради; хидромелиоративно строителство – язовири, помпени станции, напоителни и отводнителни системи, корекции на реки и др.; пътно и...
 • АСПИ ИНВЕСТ

  Пловдив

  строителство

  Аспи Груп е модерна компания с дългогодишен опит в областта на туризма и инвестициите в недвижима собственост, със седалище и адрес на управление в град Пловдив. Основната и дейност е насочена в изграждането , продажбите и управлението на луксозни апартаментни комплекси по нашето Черноморие и вътрешността...
 • ДЕОМИД

  Варна

  Изготвяне на инвестиционни проекти .

  • Фирмата е лицензирана за извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите;• Фирмата е лицензирана да осъществява строителен надзор на строежите;• Фирмата се занимава с изготвяне на инвестиционни проекти;
 • КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЦАНОВА - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

  София

  Строителен надзор и енергийна ефективност

  Консулт Инженеринг - Цанова ЕООД - Лицензирана фирма за строителен надзор в проектирането и строителството - доклади-оценки на съответствието на проекти, инвестиционни проекти, технически паспорти, оценки за енергийна ефективност. От 2000 г. упражнява строителен надзор на жилищни и промишлени сгради,...
 • НОРД

  Варна

  Строителен надзор

  Фирмата е създадана през 1995г., а от 1999г. е лицензирана като консултант за надзор в проектирането и строителството. Фирмата работи основно в областта на консултантската дейсност, оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Дейността на фирмата е: Строителен...
 • ТЕЛЕКОНТРОЛ 99

  София

  Упражняване на строителен надзор в строителството на жилищни сгради

  Фирма ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД е създадена през август 1999 г. Предмет на дейност - упражняване на строителен надзор в строителството на жилищни сгради, строежи с обществено предназначение, строежи с производствено предназначение, в това число и на телекомуникационни мрежи и съоръжения, смяна предзначението...
 • БОЖКОВА ИНЖЕНЕРИНГ

  Силистра 7500, ул. Хан Аспарух 25, ет. 9, тел. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Изготвяне на документи по ISO. Проектиране на промишлени и административно битови обекти
 • ГЛОСА / GLOSSA

  София 1303, ул. Шар планина 75, тел. Строителен надзор, оценка на проекти, консултантски услуги
 • КОНТРОЛ ИНВЕСТ

  Пловдив 4000, ул. Булаир 26, ет. 5, тел. Независим строителен надзор в проектирането и строителството
623 резултата в 63 страници
Открийте ни в Google+